Latest News

Manfaatkan Nikmat Kehidupan

Kita hidup di dunia ini, diwajibkan oleh Allah untuk beribadah hingga kematian menjemput. Kita hidup di antara tiga masa. Yaitu, masa lalu yang telah lewat dan tidak mungkin kembali lagi. Yang kedua, More

HAM sebagai Komitmen Global

Keadaban, keadilan, etika, kemulian hidup dan nilai-nilai luhur yang ada dalam agama yang hidup di negeri ini dalam Pancasila dan kehidupan luhur bangsa harus menjadi pembingkai kita menegakkan Hak As More

Menjejak Langkah Dakwah Muhammadiyah di Pulau Dewata

Semangat beragama Islam kaum Muslimin di daerah dan kawasan minoritas Muslim pulau Dewata, Bali sungguh tinggi. Walau kecil namun kuat dan kokoh menghadapi gempuran adat dan budaya serta perkembangan More

Related Post